MASV API

The MASV Developer Documentation has moved to: http://developer.massive.io/

All MASV API and developer documentation has been moved to a new home at http://developer.massive.io/